Cửa cuốn Austdoor Mega nan nhôm M71

2.730.000

+ Thân cửa: AC/ Ray U87NS, H100NS.T
+ Độ dày: độ dày lên tới 1.5mm và chân gài
+ Màu Sắc: #3
+ Kích thước tối đa: 6.0m x 6.5m
+ Phụ kiện: Lựa chọn thêm: Thiết bị báo động, mạch đèn báo sáng, Rơ le chống sổ lô
+ Lỗ thoáng: Hình ô van kết hợp nan PC: Cài PC mẫu M1, M2, M3, M4, M5, M6