Cửa cuốn tấm liền khớp thoáng AustGrill

4.300.000

Tiêu chuẩn sản phẩm đồng bộ: Thân cửa, trục

Cửa cuốn khơp thoáng AustGrill 1 (thanh inox vuông)